آشنایی با انواع جراحی زیبایی، پلاستیک و ترمیمی

با لیفت صورت می توانید یک صورت صاف تر و جوان تر داشته باشید. مطمئن باشید که با برطرف شدن تورم اولیه صورت شما روز به روز زیباتر می شود. در طول جلسه مشاوره همچنین عکس های مرجعه کنندگان قبلی کلینیک به شما نشان داده می شود و درباره آن ها توضیح داده خواهد شد. پس از انجام این مراحل پوستهای اضافه جمع شده و در اطراف ناف ترمیم خواهند شد. در این جراحی زیبایی می توان اندازه، شکل، مکان، آسیب دیدگی، عدم تقارن، مشکلات ظاهری مادر زادی و غیره را برطرف کرد. هدف از لیفت صورت، همانطور که از نامش پیدا است، کشیدن پوست میباشد؛ به گونهای که میتوان آن را سفت کرد و تا آنجایی که امکانپذیر است میزان افتادگی یا شُلی پوست را کاهش داد. انجام فعالیت های سنگین و ورزش هایی که ممکن است بر جراحی تاثیر منفی بگذارد باید خودداری کرد. جراحی ابدومینوپلاستی جایگزینی برای کاهش وزن یا ورزش نمیباشد همچنین شکم کاملا تحت بیهوشی عمومی انجام میشود. زنان بیشتر از مردان به رژیمهای غذایی توجه میکنند و مردان بیشتر از زنان به ورزش اهمیت میدهند. بدون نیاز به لمس عضلات، پوست اضافی را در ناحیه زیر ناف خارج میکنند. در پایان عمل، پزشک یک باند مدل سازی قرار می دهد که طی 15 روز بعدی به طور منظم تغییر می یابد.

روش: در یک بررسی مقطعی- توصیفی طی چهار ماه صد داوطلب انجام جراحی زیبایی (82 زن و 18 مرد) که به یک کلینیک جراحی مراجعه نموده بودند، در مرحلهی پیش از عمل جراحی (گرفتن عکس و انجام آزمایشات لازم) بهکمک پرسشنامهی شخصیتی MMPI-PD، ارزیابی شدند. در رینوپلاستی ممکن است یک چشم بیمار و یا گاهی هردو چشم بیمار کاملا کبود شود. نظر مراجع اسلام درباره جراحی بینی این است که افراد به سیما و چهره ای که پروردگار به هر کسی عطا نموده است، راضی باشد و تا حد ممکن این عمل جراحی را انجام ندهد ولی در صورتی که مقدمات انجام آن فراهم شده و انجام آن ضرری برای بدن بیمار نداشته باشد، انجام آن اشکالی ندارد. ممکن است شما مطالبی درباره سخت بودن جراحی بینی گوشتی نسبت به بینی استخوانی شنیده باشید ، در این رابطه باید بگوییم وجود پوست ضخیم در بینی های گوشتی است که جراحی آن ها را کمی با مشکل رو به رو می کند. در این گونه از بینیها، معمولا سر بینی رو به پایین است.

این کار باعث می شود گوش ها به سر نزدیک تر شوند. امروزه جراحی های زیبایی پستان مانند ماموپلاستی یا جراحی ترمیمی پستان با به کار گیری تکنیک های پیشرفته و روز دنیا انجام میشود. البته لازم به ذکر است تمامی این موارد تقریبی بود و با توجه به عوامل حیاتی و شرایط بیمار متغییر خواهد بود. یافته­ها:در نهایت سه مقاله واجد شرایط و در مجموع در این مطالعات 275 نفر بررسی شدند. در بسیاری از موارد، ممکن است جای این زخمها، مطلوبتر از داشتن مقادیر زیادی پوست اضافی و آویزان باشد. 12- نتیجه نهایی ممکن است حتی تا یک سال هم خود را نشان ندهد. سپس ناف در ارتفاع طبیعی خود از طریق روزنه ای که در پوست پایین آمده ایجاد می شود. در گذشته جراحی های زیبایی صورت فقط برای افراد ثروتمند و مشهور انجام می شد و همه ی اقشار جامعه را شامل نمی شد. مرحله بعدی پس از دفع کامل چربی و اصلاحات مورد نیاز، بخشهایی که برش ایجاد شده بخیه خواهند شد. این روش شامل تکنیک های برداشتن پوست از پشت گوش و برش غضروف می باشد. در این روش در قسمت تحتانی زیر شکم برش ایجاد می شود سپس بافت چربی و پوست اضافه برداشته می شود و بعد از ترمیم بافت ناحیه شکم در نهایت شکمی صاف و خوش فرم خواهید داشت.

در صورت افتادگی بسیار قابل توجه پوست، جراح یک عمل جراحی زیبایی چربی انجام میدهد به طوری که پوست اضافی قسمت پایین شکم را جراحی نموده و سطح شکم صاف میشود، نیمه بالایی محکم و کشیده می شود. افرادی که مشکلات پوستی در زمینه ترمیم جای زخم داشته باشند. ژل های تزریقی ضد پیری یک روش غیر جراحی برای دستیابی به پوستی جوان تر محسوب می شوند که می تواند با حجم دادن، خطوط خستگی و چین و چروک صورت را از بین ببرد. به عنوان مثال، جراحی پلک فوقانی میتواند پوستی را که در بالای چشمها در زیر ابرو آویزان شدهاند را از بین ببرد. آمار بالای جراحی زیبایی بینی در ایران باعث شده است تا این کشور جز چند کشور اول در جهان در حوزه جراحی زیبایی باشد و اولین رتبه جراحی بینی نسبت به جمعیت را از آن خود کند. تورم، کبودی از پیامدهای معمول جراحی زیبایی بینی می باشد که پس از مدتی به حالت طبیعی خود برمی گردد . در صورت افتادگی حداقل پوست، جراح مینی شکم را انجام می دهد. سرمایة فرهنگی در عصر جدید به معنای سرمایۀ آموزشی و سرمایهای است که شامل نوآوری، فناوری و دسترسی به شبکة اطلاعاتی میشود (صالحیامیری و سپهرنیا، 1393: 141). همچنین حکیم با الهامگرفتن از تقسیمبندی بوردیو دربارۀ انواع سرمایه، سرمایۀ جنسی را نیز بهمنزلۀ سرمایه معرفی میکند و معتقد است سرمایۀ جنسی نیز قابلیت تبدیلشدن به سرمایههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دارد و نقش مهمی در محاسبات قدرت در سطوح مختلف جامعه ایفا میکند.