7 عمل جراحی زیبایی پرطرفدار و محبوب

لیزر زیبایی زنان باعث می شود تا سلول های جدید به وجود آید که این امر موجی می شود تا حس بهتر و خونرسانی ناحیه واژن بهتر شود. «دکترهای آمریکایی در ماه 2 تا 3 عمل انجام می دهند و در نهایت هم نمی توانند فرم دلخواه را به وجود آورند اما دکتر من در ایران در روز 6 تا 7 عمل جراحی دارد. در یک روز به عمل مانده به ما زنگ بزنید تا قرار عمل را تأیید کنیم. ما در این کلینیک طیف جامعی از خدمات درمانی را با رعایت استانداردهای کیفی ارائه می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم که عمل جراحی پلاستیک شما بدون دغدغه انجام می شود و به نتایج مطلوب مورد نظر دست پیدا می کنیم. باز هم یادآوری می کنیم که انجام عمل زیبایی نمی تواند در احساسی که دیگران به شما دارند ، در آینده،شغل یا شانس شما در زندگی تغییری ایجاد کنند .

در صورتی که این عمل را چه از لحاظ پزشکی و چه زیبایی در نظر گرفته باشید، به دنبال فوق تخصص جراحی زیبایی باشید که در عمل خاصی که نیاز به آن دارید آموزش دیده باشد و کنترل کنید که جراح انتخابی در این حوزه معتبر باشد. از تجربه و تخصص کافی برخوردار هستند. کلینیک جراحی پلاستیک و زیبایی بیمارستان ابن سینا با برخورداری از پزشکان مجرب و متعهد قادر است کلیه خدمات درمانی را با کیفیت مناسب و به نحو شایسته به مراجعین ارائه کند. در فهمی کلی بدن، فرهنگ و بیانی از موضوعهای اساسی درون یک فرهنگ و جامعه است؛ به عبارت دیگر، بدن انسان در هر زمانی قادر است درک عمیقتری از فرهنگ و جامعهای را ارائه دهد که در آن تجسم یافته است (آزادارمکی و چاوشیان، 1381: 58). کنترل بر بدن و توجه به ترکیب، تزیین و هیبت ظاهری و بیرونی آن ابزاری است که به جوانان بهویژه دختران این امکان را میبخشد تا روایت مشخصی از هویت شخصی را حفظ کنند وآن را در معرض تماشای دیگران قرار دهند؛ بدین ترتیب فرهنگ بدن بیانکنندۀ اهمیت فزایندهای است که بدن بهمنزلۀ کانونی برای بازاندیشی فرد نسبت به خویش یافته است.

این عرصه دوطرف دارد: یکطرف دریافتکنندگان خدمات و مراجعان هستند و یکطرف ارائهدهندگان این خدمات، که خود سه بازیگر اصلی دارد: پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و تکنسینهایی که تنها با گذراندن دورههای کوتاهمدت مهارت ارائه خدمات را به دست میآورند. همچنین در مورد انتظاراتی که از جراح زیبایی خود دارید با جراح صحبت کنید. همچنین بیماران قبلی جراح را مورد بررسی قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که درصد موفقیت جراحیهای او زیاد بوده است. ازنظر او بدن به منزلۀ شکل خاصی از سرمایۀ فیزیکی دربردارندۀ منزلت اجتماعی و اشکال نمادین تمایز است. بینی های استخوانی ممکن است ناشی از عوامل ارثی باشند و یا اینکه در اثر ورود ضربه به بینی در نوجوانی و یا تصادف دچار قوز یا کجی شده باشند. افراد و شخصیت های کمال گرا بیشترین متقاضیان اعمال جراحی زیبایی بینی هستند که بخش عمده ای از نارضایتی پس از عمل جراحی مربوط به این افراد است .عمل جراحی زیبایی گاهی یک امر ضروری تلقی میشود.مثل افرادی که دچار سوختگی و یا تصادف و مواجه شدن با بد شکلی جسمی میشوند و نیز افرادی که مادرزادی دچار بد شکلی جسمی هستند. این نوع فرآیند معمولا بر روی پوستهایی که دچار آسیب از طریق خورشید شدهاند و جوش دارند بسیار عالی است.

گاهی اوقات بیماران با مراجعه به پزشک از یک بینی بزرگ شکایت دارند که این بزرگی بینی با صورت بزرگشان هارمونی دارد. هنگام خواب سر خود را بالا نگه دارند. در حالت نیمه بیهوشی یا (IVSedation) داروهای تجویز شده توسط متخصص بیهوشی بیمار را خواب آلود کرده و بعد از تزریق موضعی داروی بیحسی روی بینی، بیمار درد نداشته و فقط احساس مبهمی از پروسه عمل خواهد داشت. جراحی باز: برشها روی کلوملا، باریکه بافتی جداکننده سوراخهای بینی، زده میشود. غضروف پیوندی معمولاً از سپتوم، دیواره میانی بینی، گرفته میشود، البته در صورت لزوم میتوان از غضروف گوش یا به ندرت از غضروف قفسه سینه نیز استفاده کرد. همانند سایر جراحیها، در این جراحی زیبایی نیز امکان عفونت وجود دارد. امکان عفونت در این جراحی وجود دارد اما بسیار نادر است. بعد از اینکه لایه خارجی پوست برداشته شد، خطوط ریز و لکههایی که بر روی آن وجود داشت ناپدید میشود. با توجه به اینکه این نوع پوست حالت الاستیسیته یا ارتجاعپذیری کمتری دارد باید سعی شود با قوام سازی بیشتر و استفاده از گرافت غضروفی سیستم اسکلتی را تقویت نمود تا نتیجه بهتری بدست آید. تا از ایجاد مشکلات گوارشی و یبوست که موجب اعمال فشار به بینی خواهد شد جلوگیری به عمل آید.